8 października 2020

Debata w ramach KWT Lublin 2020: Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku, 8.10.2020

Debata w ramach KWT Lublin 2020: Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku, 8.10.2020

???? Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku

Debata online w ramach Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020

8 października 2020, godz. 12:00-13:30

Moderatorzy:

  • prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  • prof. dr hab. Mykola Doroshko, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki

Uczestnicy dyskusji:

  • prof. dr hab. Hryhoriy Perepelytsya, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
  • prof. dr hab. Victor Matviyenko, Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Kierownik Katedry Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej
  • dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL, Zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej
  • prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
  • dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, IEŚ

Udostępnij