27 lutego 2024

IEŚ O KSIĄŻKACH: Wojna Rosji z Ukrainą a bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej / 27 lutego 2024

IEŚ O KSIĄŻKACH: Wojna Rosji z Ukrainą a bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej / 27 lutego 2024

27 lutego 2024 roku w gmachu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej odbyła się rozmowa: Wojna Rosji z Ukrainą a bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej,  połączona z promocją naszej najnowszej monografii. 

Moderacja:

Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie / Katolicki Uniwersytet Lubelski / Team Europe Direct Komisji Europejskiej 

Prelegenci: 

Redaktor Bogumiła Berdychowska, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

Prof. Andrzej Szeptycki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Uniwersytet Warszawski 

Dr Tomasz Lachowski, Uniwersytet Łódzki 

Dr Jakub Olchowski, Zespół Wschodni w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Udostępnij