4 maja 2021

NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA

NATO 2030: perspektywa Polski, Niemiec i USA

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium: #NATO2030​: perspektywa Polski, Niemiec i USA, które odbyło się 29 kwietnia 2021

Prelegenci:

Dominik Jankowski, Stałe Przedstawicielstwo Polski przy NATO, Bruksela

Michał Baranowski, dyrektor The German Marshall Fund of the United States, biuro w Warszawie

Dr hab. Monika Sus, Hertie School w Berlinie / Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa

Łukasz Kulesa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

W czasie webinarium zastanawiano się nad: – nową strategią #NATO​ z perspektywy Polski, Niemiec i USA; – modelem relacji NATO i #UE​ (w kontekście strategicznej autonomii UE); – nową strategią NATO uwzględniającą inne wyzwania niż tylko tradycyjną triadę wyzwań: #Chiny​, #Rosja​ i technologie.

Udostępnij