24 lutego 2021

Polityka bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego / 24 lutego

Polityka bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego / 24 lutego

Instytut Europy Środkowej zaprasza do obejrzenia webinarium „Polityka bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego”, które odbyło się 24 lutego 2021 o godz. 12.30.

Uczestnicy: Justyna Gotkowska – Ośrodek Studiów Wschodnich

prof. Krzysztof Kubiak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik – Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański

Moderacja: dr Damian Szacawa – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

https://www.youtube.com/watch?v=b2aCSgpzCNE&t=4s
Udostępnij