14 kwietnia 2021

Polska wizja regionu Morza Bałtyckiego do 2030 roku” / 14 kwietnia

Polska wizja regionu Morza Bałtyckiego do 2030 roku” / 14 kwietnia

Instytut Europy Środkowej wraz z Departamentem Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapraszają do obejrzenia webinarium. W maju 2020 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego (#RPMB) zatwierdzili reformę tej organizacji regionalnej. Do najważniejszych zadań zreformowanej RPMB należy zaliczyć wspieranie współpracy politycznej w regionie, elastyczne reagowanie na pojawiające się wyzwania oraz wypracowanie efektywnego modelu współpracy z innymi instytucjami w Europie Północnej. Litwa, która od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. sprawuje prezydencję w Radzie zamierza przeprowadzić ocenę osiągnięć RPMB w zakresie realizacji założeń Deklaracji Wileńskiej z 2010 r. Wnioski z oceny posłużą przygotowaniu nowego dokumentu: wizji regionu Morza Bałtyckiego do 2030 r. Próbą odpowiedzi na aktualne wyzwania współpracy bałtyckiej są również m.in. zakończona w lutym 2021 r. rewizja Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (#SUERMB), dyskusje wokół aktualizacji Bałtyckiego Planu Działań #HELCOM oraz poszerzenie działań Partnerstw Wymiaru Północnego o perspektywę pandemiczną. Celem webinarium jest dokonanie bilansu współpracy regionalnej, wskazanie wyzwań i możliwości jej rozwoju w perspektywie 2030 r.

Uczestnicy:

– dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

– amb. Wiesław Tarka – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– Grzegorz Poznański – Dyrektor Generalny Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego

– Joanna Wojtkowska – Naczelnik Wydziału Europy Północnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

– dr Magda Leszczyna-Rzucidło – Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk

– dr Paweł Banaś – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego, Ministerstwo Infrastruktury / Koordynator krajowego Sekretariatu ds. HELCOM

– moderacja: dr Damian Szacawa – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Udostępnij