29 listopada 2022

Roundtable: Polityka Polski wobec Europy Północnej i Arktyki: wyzwania dla teoretyków i praktyków / 25 listopada 2022

Roundtable: Polityka Polski wobec Europy Północnej i Arktyki: wyzwania dla teoretyków i praktyków / 25 listopada 2022

Instytut Europy Środkowej wspólnie z Sekcją badań Europy Północnej PTSM oraz Sekcją badań regionów polarnych PTSM zorganizował 25 listopada 2022 roku we Wrocławiu roundtable „Polityka Polski wobec Europy Północnej i Arktyki: wyzwania dla teoretyków i praktyków” w ramach XI Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.

Otwarcie Roundtable: dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie / UMCS

Uczestnicy:

Ewa Dębska, MSZ, Narodowy Koordynator ds. SUE RMB

Magda Leszczyna-Rzucidło, Koordynator Obszaru Tematycznego Turystyka SUE RMB

Andrzej Misztal, MSZ, Ambasador Polski ds. Arktyki

Julia Orluk, reprezentantka Młodzieży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, BSSSC

Grzegorz Poznański, RPMB, Dyrektor Generalny Sekretariatu RPMB

Moderatorzy: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG (Uniwersytet Gdański) i dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Organizatorzy: Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Sekcja badań Europy Północnej PTSM, Sekcja badań regionów polarnych PTSM

Roundtable jest częścią XI Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Nowy Ład Międzynarodowy”

Udostępnij