4 marca 2021

Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE / 4 marca

Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE / 4 marca

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na webinarium pt. Unia Europejska A.D. 2021: od prezydencji Niemiec do prezydencji Portugalii w Radzie UE, Lublin, 4 marca 2021 roku

Prelegenci:

Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski

Dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – PISM

Prof. Tomasz Kamiński, Uniwersytet Łódzki

Dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Dr Paweł Tokarski, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, IEŚ/KUL

https://www.youtube.com/watch?v=bLDJ_aftHrc&t=123s
Udostępnij