19 czerwca 2021

Webinarium: Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej? / 17.06.2021

Webinarium: Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej? / 17.06.2021

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium pt. „Jaka polityka i jakie sąsiedztwo Unii Europejskiej?”, które odbyło się 17 czerwca 2021 roku.

W czasie webinarium zostały podjęte tematy związane z:

– sytuacją państw wschodniego sąsiedztwa UE powstałych 30 lat temu po rozpadzie Związku Radzieckiego

– sytuacją państw Bałkanów Zachodnich powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii 30 lat temu

– kształtem polityki wschodniej UE w dobie pandemii COVID-19

– zmianami zachodzącymi w otoczeniu państw wschodniego i południowego sąsiedztwa UE

– wpływem aktorów trzecich (Rosja, Turcja, Chiny itd.) na sytuację państw sąsiedztwa UE

Prelegenci:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

Doc dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski

Prof. Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski – wprowadzenie

Prof. Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych / Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prof. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Prof. Agata Domachowska, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Udostępnij