14 listopada 2020

Webinarium „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zmiany społeczne – pandemia – myśl humanistyczna”, 12.11.2020

Webinarium „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Zmiany społeczne – pandemia – myśl humanistyczna”, 12.11.2020

Zapraszamy na webinarium, podczas którego będziemy zastanawiać się nad perspektywą zmian społecznych, jakie zachodzą lub jakie można antycypować w wyniku pandemii. Z perspektywy humanistycznej, filozoficznej oraz geopolitycznej przyjrzymy się relacjom międzynarodowym, granicom mentalnym, jak i tym wyobrażonym kształtom Europy Środkowej i Wschodniej.

Uczestnicy webinarium:

Dr Agata Tatarenko (Instytut Europy Środkowej w Lublinie) –
„Wyobrażona Europa Środkowa: rozważania o peryferiach i centrum w literaturze regionu”

Dr Anton Marczyński (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi) – „O świadomości makaronicznej i byciu pomiędzy”

Maciej Wodziński (doktorant Wydziału Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – „Lektura postkolonialna jako forma zbiorowej psychoterapii”

Powitanie – prof. Tomasz Stępniewski (Zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej)

Prowadząca – Aleksandra Zińczuk, redaktor naczelna Kultury Enter


Noty uczestników webinarium:

Anton Marczyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, wykładowca filozofii,autor m.in. książki „Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze” oraz „Ciało / mistyka. Wstęp do ontologii cielesności”, członek Zarządu Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Tłumacz, redaktor, współorganizator Medytacji Filozoficznych w Łazienkach Królewskich, dziennikarz Polskiego Radio S.A., Polskiego Radio dla Zagranicy (Redakcja Ukraińska), w latach maj 2002–2004 prezes Filozoficznego Towarzystwa Związku Młodych Naukowców Krymu.

Agata Tatarenko – historyczka i kulturoznawczyni. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 2015–2018 adiunkt w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej. Autorka monografii poświęconej historii mówionej „Dzielenie się pamięcią”. Praktyka i teoria historii mówionej” oraz tekstów z zakresu studiów nad pamięcią. Redaktorka publikacji na temat polityki pamięci. Zainteresowania badawcze: studia nad pamięcią, kultury pamięci w Europie Środkowej, dzieje Europy Środkowej po 1919 roku.

Maciej Wodziński – doktorant filozofii na lubelskim UMCS, laureat prestiżowego Diamentowego Grantu MNiSW, w ramach którego bada temat stereotypów dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz to jak wpływają one na jakość życia osób z ASD. Pomimo rozpoczynającej się dopiero kariery naukowej jest autorem kilkunastu artykułów, zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych. Oprócz tego współtworzy też na WFiS UMCS cykl spotkań filmowo-dyskusyjnych Kinozofia, dwukrotnie współorganizował Światowy Dzień Filozofii UNESCO i prowadzi liczne warsztaty z lubelską młodzieżą, mające promować myślenie filozoficzne. Nominowany do Osobistości Roku 2019 w Mieście Lublin.

Udostępnij