8 kwietnia 2022

Zapraszamy do obejrzenia konferencji: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w kontekście wojny Rosji w Ukrainie

Zapraszamy do obejrzenia konferencji: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w kontekście wojny Rosji w Ukrainie

Zapraszamy do obejrzenia konferencji: Partnerstwo strategiczne Polski i Ukrainy w kontekście wojny Rosji w Ukrainie, która odbyła się 6 kwietnia 2022 r. Forma: hybrydowa (stacjonarnie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS + Zoom)

Organizatorzy:

– Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

            Katedra Stosunków Międzynarodowych

            Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego

            Katedra Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji

– Instytut Europy Środkowej w Lublinie

– Centrum Europy Wschodniej UMCS

Powitanie:

            – prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

            – dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

            – prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS

Panel I / Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa Europy Środkowej w kontekście wojny Rosji w Ukrainie

Moderator: dr hab. Beata Surmacz prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

– prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych INPiA UMCS

– prof. dr hab. Ihor Todorow, Użhorodski Uniwersytet Narodowy

– prof. dr hab. Anatolij Kruglaszow, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza

– dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej

Panel II / Wojna Rosji w Ukrainie jako próba partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy

Moderator: prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

– prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. Tarasa Szewczenki

– dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

– prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego INPiA UMCS

– dr Jakub Olchowski, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego INPiA UMCS, Instytut Europy Środkowej

– dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Europy Środkowej

Udostępnij