15 maja 2019

„Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” – panel w ramach Kongresu Dwóch Unii, Lublin, 15.05.2019

„Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” – panel w ramach Kongresu Dwóch Unii, Lublin, 15.05.2019

15 maja 2019 r. w ramach Kongresu Dwóch Unii Instytut Europy Środkowej zorganizował panel „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej”

Moderatorzy:

dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Prelegenci:

dr hab. Andrzej Gil, Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, prezes Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

prof. dr hab. Waldemar Paruch, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Agata Tatarenko, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Udostępnij