11 czerwca 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11.06.2019

Ogólnopolska konferencja naukowa „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”, 11.06.2019

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zorganizowały ogólnopolską konferencję naukową „Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej”.

11 czerwca 2019 r.

godz. 10.00

Lublin, ul. Wodopojna 2, gmach lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Program konferencji

10.00-11.30
Sesja I: Transformacja ustrojowa lat 1988-1990 oraz jej pamięć
Moderator: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW, IPN Lublin
Uczestnicy:

 • dr Andrzej Boboli, Naczelnik Wydziału Historii Polski w latach 1945-1990, IPN Warszawa
 • dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, kierownik Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej UMCS
 • ks. dr Rafał Pastwa, kierownik „Gościa Lubelskiego”
 • prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego E-Humanistyka
 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, UWr
 • dr Agata Tatarenko, IEŚ w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Wrona, UMCS

12.00-13.30
Sesja II: Transformacja w Europie Środkowej i wschodniej: wymiar politycz
ny
Moderator: dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, dyrektor IEŚ w Lublinie
Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy wschodniej, UMCS
 • dr hab. Renata Duda, UWr
 • dr Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego, IEŚ w Lublinie, UMCS
 • prof. dr hab. Marek Pietraś, prodziekan Wydziału Politologii UMCS, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS
 • dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL
 • dr Konrad Świder, ISP PAN

14.30-16.00
Sesja II: Transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej: wymiar ekonomiczny

Moderator: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, IEŚ w Lublinie
Uczestnicy:

 • dr Tomasz Białowąs, UMCS
 • prof. dr hab. Andrzej Cieślik, UW
 • prof. dr hab. Lech Gruszecki, KUL
 • dr hab. Bartosz Jóźwik, kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej KUL
 • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
 • dr Mariusz Sagan, Urząd Miasta Lublina/SGH

Zapowiedź Konferencji na stronie www gosc.pl

oraz stronie IPN

Udostępnij