23 września 2019

Seminarium „Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycką przestrzenią bezpieczeństwa” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 23.09.2019

Seminarium „Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycką przestrzenią bezpieczeństwa” – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, 23.09.2019

Instytut Europy Środkowej zaprasza na seminarium „Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycką przestrzenią bezpieczeństwa” organizowane w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego AGRO II
Lublin, ul. Akademicka 15


23 września
17.30 – 19.00
SALA 102

MODERATOR
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

PRELEGENCI
Dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
Dr doc. Witalij Lebediuk, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ostróg, Ukraina
Dr doc. Roman Petiur, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina
Prof. dr hab. Valentina Teosa, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji, Mołdawski Uniwersytet Państwowy, Kiszyniów, Mołdawia


Zakończenie zimnej wojny oraz rozpad Układu Warszawskiego warunkowały nową sytuację geopolityczną w Europie, stwarzając możliwość budowania nowego systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Wracając w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa do geopolitycznego kodu ZSRR, Rosja sprzyjała powstaniu euroazjatyckich struktur bezpieczeństwa (ODKB). Państwa byłego Związku Radzieckiego stanęły przed geopolitycznym wyborem modelu bezpieczeństwa. Polityka siły FR przekonała Ukrainę i Gruzję do euroatlantyckiego modelu, natomiast Białoruś i Armenia wybrały model euroazjatycki. Z kolei Mołdawia i Azerbejdżan balansują pomiędzy jednym a drugim modelem bezpieczeństwa. Celem panelu jest analiza uwarunkowań i perspektyw bezpieczeństwa na obszarze Europy Wschodniej w kontekście rywalizacji Wschód – Zachód.

Sylwetki prelegentów i szczegółowy program dostępne są na stronie Kongresu.

Udostępnij