16 grudnia 2019

Seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich”, Kijów 16.12.2019

Seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich”, Kijów 16.12.2019

IEŚ jest współorganizatorem seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich”

16 grudnia 2019 roku, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN, Kijów, godz. 11:00 – 13:00

Organizatorzy

Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki (Ukraina)
Instytut Europy Środkowej (Polska)
UMCS, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Centrum Europy Wschodniej (Polska)

Język / Мова: polski i ukraiński / польська і українська

Uczestnicy

Prof. dr hab. Waldemar Paruch, UMCS, Rada IEŚ, Katedra Teorii Polityki   
Prof. dr hab. Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej
Prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS
Dr hab. Tomasz Stępniewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Europy Środkowej
Dr Hanna Bazhenova, Instytut Europy Środkowej
Paweł Jarosz, Instytut Europy Środkowej

Prof. dr hab. Wiktor Matwijenko, zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych KUN, kierownik Katedry Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej
Prof. dr hab. Mykoła Doroszko, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM KUN
Prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Kierownik Katedry Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN
Prof. dr hab. Hryhoriy Perepelycia, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej ISM KUN
Prof. dr hab. Natalia Jakowenko, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN
Doc. dr Olena Dobrżańska, Katedra Informacji Międzynarodowej ISM KUN
Doc. dr Olena Szewczenko, Katedra Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN
Doc. dr Roman Petiur, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN
Doc. dr A. Sapsaj, Katedra Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej ISM KUN
Doc. dr Roman Krywonos, Katedra Międzynarodowych Studiów Regionalnych ISM
Doc. dr Anatolij Jakoweć, Katedry Międzynarodowych Systemów Komunikacji ISM KUN
Dr M. Kursenko, ISM KUN
Dr H. Chłystun, ISM KUN

Wystąpienie wprowadzające

Prof. dr hab. Marek Pietraś, Zmieniający się ład międzynarodowy. Implikacje dla stosunków polsko-ukraińskich

Dyskusja uczestników seminarium na temat:

– Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich
– Perspektywy partnerstwa polsko-ukraińskiego


Wydarzenie połączone jest z promocją monografii Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019 oraz W. Baluk, M. Doroszko (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Kijów-Lublin 2019.

Udostępnij