20 stycznia 2020

„Sześć lat agresji Rosji przeciwko Ukrainie – czy prawo międzynarodowe może pomóc rozwiązać konflikt zbrojny na Donbasie?” – seminarium, 20.01.2020

„Sześć lat agresji Rosji przeciwko Ukrainie – czy prawo międzynarodowe może pomóc rozwiązać konflikt zbrojny na Donbasie?” – seminarium, 20.01.2020

„Sześć lat agresji Rosji przeciwko Ukrainie – czy prawo międzynarodowe może pomóc rozwiązać konflikt zbrojny na Donbasie?” – seminarium z udziałem dr. Tomasza Lachowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

20 stycznia 2020 roku, godz. 11.30 – 13.00,

Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5, Lublin

Moderacja: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Dr Tomasz Lachowski, redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”. Stały współpracownik Onetu. Publikuje w takich gazetach i czasopismach jak: Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Liberte!, Koncept – Gazeta Akademicka, Nový Prostor (Czechy), Kurier Galicyjski (Ukraina).

Autor książki „Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018), która otrzymała Nagrodę „Gaudeamus” Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Współredaktor (wraz z Witalijem Mazurenką) monografii: „Ukraina po Rewolucji Godności. Prawa człowieka – tożsamość narodowa” (Uniwersytet Łódzki-Bookmarked Publishing, 2017).

Udostępnij