19 lutego 2021

Webinarium: 30 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu i perspektywy współpracy, 24 lutego 2021 (środa), godz. 10.00-11.30

Webinarium: 30 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu i perspektywy współpracy, 24 lutego 2021 (środa), godz. 10.00-11.30

15 lutego 2021 r. minęło 30 lat od powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4) – nieformalnego regionalnego formatu współpracy czterech państw Europy Środkowej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier). Celem utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesach integracji europejskiej i transatlantyckiej. Od 2004 r. wszystkie państwa V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. po raz szósty prezydencję w Grupie sprawuje Polska. Polska prezydencja zbiega się z bezprecedensowym kryzysem na świecie spowodowanym pandemią COVID-19. Celem webinarium jest dokonanie bilansu działalności Grupy, ocena aktualnej polskiej prezydencji oraz prezentacja przyszłości współpracy wyszehradzkiej z perspektywy poszczególnych państw członkowskich.

Link do wydarzenia:
https://us02web.zoom.us/j/81722419438?pwd=ZmIzdSsxY291MUt1b1paUlc5cVh4dz09
Passcode: 262134

Uczestnicy:
dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, otwarcie seminarium
Patryk Błaszczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej MSZ/Narodowy Koordynator Współpracy Wyszehradzkiej
Martin Ehl – „Hospodářské noviny”/Visegrad Insight
dr Łukasz Lewkowicz – Instytut Europy Środkowej/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Juraj Marušiak – Instytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk
dr hab. Robert Rajczyk – Uniwersytet Śląski, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie

Moderator: dr Agata Tatarenko – Instytut Europy Środkowej

Partner wydarzenia: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

Udostępnij