29 grudnia 2021

30 lat od upadku ZSRR – konsekwencje dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Tomasz Stępniewski

30 lat od upadku ZSRR – konsekwencje dla państw Europy Środkowej i Wschodniej. Redakcja zeszytu: Tomasz Stępniewski

Zapraszamy do lektury Zeszytu 2/2021 Rocznika IEŚW: 30 lat od upadku ZSRR – konsekwencje dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod redakcją Tomasza Stępniewskiego.

SPIS TREŚCI:

Tomasz Stępniewski, Geopolityka regionu Morza Czarnego a Unia Europejska

Józef M. Fiszer, Przesłanki wewnętrzne i międzynarodowe upadku Związku Radzieckiego
w 1991 roku oraz jego konsekwencje geopolityczne
dla polityki zagranicznej Polski

Alicja Curanović, Skazana na imperium? Lęki i dyskurs imperialny
w procesie samoidentyfikacji Rosji poradzieckiej

Denys Sviridenko, Marcin Orzechowski, Biało-ruskij mir. Reaktywacja reintegracyjna
w relacjach rosyjsko-białoruskich

Mieczysław Szlachta Andrzej Ciupiński, Od politycznej współpracy do gospodarczej konkurencji – przemysł obronny krajów Europy Środkowo-Wschodniej po upadku ZSRR

Hanna Bazhenova, Ukraina: 30 lat bez ZSRR

Katarzyna Jędraszczyk, Trzydzieści lat dekomunizacji na Ukrainie

Radosław Marzęcki, Stosunek do przeszłości jako czynnik kształtujący pokoleniowe autoidentyfikacje młodzieży w krajach postkomunistycznych

Krzysztof Ignatowicz, Międzyrządowy wymiar polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej
i międzyregionalnej

Anna Czyż, Fenomen parapaństw na obszarze poradzieckim

Ewa Radomska, Strategia cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Federacji Rosyjskiej
– kierunki, perspektywy i wyzwania

Tomasz Lachowski, Sowieckie ludobójstwo i prawo międzynarodowe. Litewskie zmagania
ze zbrodniami ZSRS w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Drelingas

Tomasz Pawłuszko, Europa wielu prędkości i kwestia Europy Wschodniej.
Ujęcie centro-peryferyjne

Marzena Czernicka, Ewolucja systemu partyjnego i sceny politycznej w Bułgarii
w latach 1990-2017 – od dwublokowości do wielopartyjności

Tomasz Stryjek, Demokracja w Serbii i Chorwacji w XXI wieku: w koleinach historii?

Artur Adamczyk, Ewolucja polityki zagranicznej Grecji na Bałkanach – wzloty i upadki greckiej dyplomacji w regionie 321 

Agnieszka Zaręba, Misje stabilizacyjne w badaniach opinii publicznej w Europie Środkowej
na przykładzie społeczeństwa polskiego po 1989 roku

Andrzej Szabaciuk, 30 lat rosyjskiej polityki imigracyjnej i jej znaczenie z perspektywy
Federacji Rosyjskiej i obszaru poradzieckiego

Tomasz Olejarz, Recenzja książki: Alicja Curanović, Przeznaczeni do wielkości. Poczucie
misji w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020

CAŁOŚĆ ZESZYTU DOSTĘPNA JEST NA NASZEJ STRONIE:

https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2021/2/

Udostępnij