19 kwietnia 2023

Bałkany – między wschodem a zachodem. Lubelski Podcast Naukowy / dr hab. Konrad Pawłowski

Bałkany – między wschodem a zachodem. Lubelski Podcast Naukowy / dr hab. Konrad Pawłowski

Bałkany są wyjątkowym miejscem dla badaczy. Spotykają się tutaj wielkie religie, tradycje i kultury. Odnajdujemy tutaj wyjątkowe zabytki starożytności czy średniowiecza. To ogromne dziedzictwo i zróżnicowanie czasami jednak utrudnia budowanie stabilności. W latach 90. ubiegłego wieku doszło do krwawego konfliktu w czasie rozpadu Jugosławii. Do dzisiaj ślady tego konfliktu są widoczne, a spory pomiędzy poszczególnymi narodami trudno załagodzić. O specyfice Bałkanów opowiada w ramach Lubelskiego Podcastu Naukowego dr hab. Konrad Pawłowski, kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ.

„Europa bez Bałkanów będzie niekompletnym projektem” – mówi dr hab. Konrad Pawłowski z UMCS, który w 30. odcinku LNP odpowiada również na takie zagadnienia, jak: Dlaczego region Bałkanów jest tak istotny z punktu widzenia Europy? 

Jak zmiany polityczne na Bałkanach ukształtowały dzisiejsze państwa? Na czym polega pułapka historii tego regionu? Co oznacza sformułowanie “kocioł bałkański”? Jak wyglądała obecność osmańska w tym regionie? 

Udostępnij