16 czerwca 2023

Dr Damian Szacawa uczestniczył w konferencji „Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region”

Dr Damian Szacawa uczestniczył w konferencji „Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region”

Dr Damian Szacawa uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Predictable Futures? On the Impact of Fear and Insecurity in the Baltic Sea Region”, zorganizowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Regionu Morza Bałtyckiego (IFZO) w dniach 7-8 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie w Greifsfaldzie. W trakcie konferencji dr Szacawa wystąpił w sesji plenarnej pt. „Future of the Baltic Sea Region: Politics and Academia in Dialogue”.

Udostępnij