9 maja 2023

Instytut jest partnerem merytorycznym panelu „Państwa Inicjatywy Trójmorza wobec agresji Rosji na Ukrainę” / Samorządowy Kongres Trójmorza

Instytut jest partnerem merytorycznym panelu „Państwa Inicjatywy Trójmorza wobec agresji Rosji na Ukrainę” / Samorządowy Kongres Trójmorza

Instytut jest partnerem merytorycznym panelu: Państwa Inicjatywy Trójmorza wobec agresji Rosji na Ukrainę, w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza / 3Seas Local Government Congress, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2023

Program i szczegóły: https://congress.lubelskie.pl

Panel ekspercki ma być okazją do podsumowania stanowisk wybranych państw 3SI w zakresie agresji rosyjskiej na Ukrainę i możliwych pól współpracy w ramach 3SI z tym państwem, ale także do dyskusji o wyzwaniach stojących przed samym formatem w kontekście wojny, do których zalicza się przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa regionu i kryzys ekonomiczno-energetyczny.

Dr Gediminas Kazėnas – pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, specjalista w Ministerstwie Obrony Narodowej Litwy, Litwa

Jan Rafael Lupoměský – były doradca prezydenta Czech Václava Klausa, ekspert ds. międzynarodowych, Czechy

Goran Andrijanić – pracownik Stowarzyszenia Trójmorze, publicysta i dziennikarz tygodnika „Sieci”, ekspert ds. międzynarodowych, Chorwacja

Dr Łukasz Lewkowicz – starszy analityk Zespołu Wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej, pracownik naukowy UMCS

Moderator: Marlena Gołębiowska – starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej, pracownik naukowy KUL

_______________________________

? The Institute is a content partner of the panel „The Three Seas Initiative countries in regard Russia’s aggression against Ukraine”, which will take place on the first day of the Congress, i.e. May 16, 2023.

? The expert panel is expected to provide an opportunity to summarize the positions of selected 3SI countries on Russian aggression against Ukraine and possible fields of cooperation within the 3SI with the country, but also to discuss the challenges facing the format itself in the context of the war, which primarily includes security issues in the region and the economic and energy crisis.

Udostępnij