13 lipca 2021

Konferencja „Europa Środkowa oraz bliżsi i dalsi sąsiedzi Polski” z udziałem dra Łukasza Lewkowicza

Konferencja „Europa Środkowa oraz bliżsi i dalsi sąsiedzi Polski” z udziałem dra Łukasza Lewkowicza

14 lipca zapraszamy Państwa na konferencję „Europa Środkowa oraz bliżsi i dalsi sąsiedzi Polski” zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu.

Omówione zostaną procesy integracyjne i dezintegracyjne w obszarze Europy Środkowej.

W wydarzeniu udział wezmą:

Dr Marek Natusiewicz – Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Dr Łukasz Lewkowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Europy Środkowej

Dr Stanisław Aleksander Niewiński – Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

Udostępnij