13 czerwca 2022

Konrad Pawłowski o polityce Serbii w kontekście wojny w Ukrainie / Studio wschodnie

Konrad Pawłowski o polityce Serbii w kontekście wojny w Ukrainie / Studio wschodnie

W programie rozmawiano o niedoszłej wizycie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Serbii oraz przyczynach i możliwych konsekwencjach prowadzenia polityki wielowektorowości i neutralności politycznej tego kraju. Gościem programu był dr hab. Konrad Pawłowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych UMCS i kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.

Link do audycji:

Udostępnij