19 sierpnia 2022

Kreml planuje fikcyjne referenda na okupowanych terenach | dr Hanna Bazhenova

Kreml planuje fikcyjne referenda na okupowanych terenach | dr Hanna Bazhenova