12 lutego 2021

Nowa Monografia IEŚ: Rosja wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: zagrożenia pozamilitarne

Nowa Monografia IEŚ: Rosja wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: zagrożenia pozamilitarne

Monografia "Rosja wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej: zagrożenia pozamilitarne", pod red. Tomasza Stępniewskiego jest rezultatem współpracy polskich badaczy od wielu lat analizujących politykę Federacji Rosyjskiej wobec regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Oprócz analityków z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie (Marta Drabczuk, Jakub Olchowski, Michał Paszkowski, Andrzej Szabaciuk) do udziału w projekcie zaproszeni zostali również przedstawiciele innych polskich instytucji naukowych: Maciej Raś z Uniwersytetu Warszawskiego, Agata Włodkowska-Bagan z Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Agnieszka Rogozińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Tomasz Olejarz z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.