3 lutego 2021

Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich

Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich

Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich,

Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. Tarasa Szewczenki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

Перше засідання Міжнародної групи з досліджень польсько-українських відносин

Інститутом міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка, Інститутом політичних наук і управління УМКС, Інститутом Центральної Європи в Любліні

W dniu 3 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich. Zespół tworzą: Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. W ramach Międzynarodowego Zespołu Badawczego ds. Stosunków Polsko-Ukraińskich Instytut Europy Środkowej reprezentowali: prof. Beata Surmacz, dyrektor IEŚ, prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ oraz dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

Udostępnij