14 czerwca 2022

Samorządowy Kongres Trójmorza 2022

Samorządowy Kongres Trójmorza 2022

Instytut jest partnerem merytorycznym Samorządowego Kongresu Trójmorza 2022. W ramach kongresu uczestniczymy w dwóch panelach.

6 czerwca, godz. 10.30 / PANEL I: INICJATYWA TRÓJMORZA – UKRAINA – WYZWANIA WSPÓŁPRACY
PARTNER MERYTORYCZNY: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
MODERATOR: DR HAB.BEATA SURMACZ, DYREKTOR INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ

PRELEGENCI: 
PAWEŁ JABŁOŃSKI, PODSEKRETARZ STANU W MSZ, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. INICJATYWY TRÓJMORZA 
ANDRIJ DESZCZYCA, AMBASADOR UKRAINY W POLSCE 
MARK BRZEZINSKI, AMBASADOR USA W POLSCE 
GEDIMINAS VARVUOLIS, AMBASSADOR-AT-LARGE, DEPARTAMENT EUROPEJSKI, MSZ LITWY
KONRAD POPŁAWSKI, KIEROWNIK ZESPOŁU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO, OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH 

7 czerwca, godz. 14.30 / PANEL IV: PRZED SZCZYTEM W RYDZE: SZANSE I WYZWANIA STOJĄCE PRZED INICJATYWĄ TRÓJMORZA
PARTNER MERYTORYCZNY: INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ W LUBLINIE
MODERATOR: MARLENA GOŁĘBIOWSKA, STARSZY ANALITYK W ZESPOLE BAŁTYCKIM INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWEJ, PRACOWNIK NAUKOWY KUL

PRELEGENCI:
DR HAB. AGNIESZKA ORZELSKA-STĄCZEK, PROF. INSTYTUTU STUDIÓW POLITYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, EKSPERT DS. INICJATYWY TRÓJMORZA, POLSKA
DR VÍT DOSTÁL, DYREKTOR WYKONAWCZY STOWARZYSZENIA SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH (AMO), CZECHY
DR ANDRZEJ PUKSZTO, LITEWSKI HISTORYK, POLITOLOG, PUBLICYSTA I DZIENNIKARZ NARODOWOŚCI POLSKIEJ, UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE, LITWA
MIKLÓS MITROVITS, HISTORYK, POLONISTA, INSTYTUT HISTORII WĘGIERSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ UNIWERSYTETU SŁUŻBY PUBLICZNEJ W BUDAPESZCIE, WĘGRY
DR ŁUKASZ LEWKOWICZ, KIEROWNIK ZESPOŁU WYSZEHRADZKIEGO W INSTYTUCIE EUROPY ŚRODKOWEJ, PRACOWNIK NAUKOWY UMCS, POLSKA

Program kongresu

Udostępnij