17 czerwca 2024

Webinarium: Rola Trójkąta Weimarskiego w ramach Unii Europejskiej: potencjał, szanse i wyzwania / 14 czerwca 2024 roku

Webinarium: Rola Trójkąta Weimarskiego w ramach Unii Europejskiej: potencjał, szanse i wyzwania / 14 czerwca 2024 roku

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Rola Trójkąta Weimarskiego w ramach Unii Europejskiej: potencjał, szanse i wyzwania, które odbyło się 14 czerwca 2024 roku

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

Lidia Gibadło, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie

dr Agata Tatarenko, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

prof. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego, Uni-wersytet Warszawski

Organizatorzy: Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce – Seminaria Adenauera, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”

Udostępnij