7 grudnia 2021

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Rozwój zrównoważony w regionie Morza Bałtyckiego

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Rozwój zrównoważony w regionie Morza Bałtyckiego

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Rozwój zrównoważony w regionie Morza Bałtyckiego, które odbyło się 6 grudnia 2021 r.

Uczestnicy:

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka

Dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK –  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach

Dr Anna Moraczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Marta Skorek – Uniwersytet Gdański

Moderator: Dr Damian Szacawa – Instytut Europy Środkowej w Lublinie / Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej

Udostępnij