18 stycznia 2022

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Unia Europejska w okresie wyborczym: powyborcze Niemcy i przedwyborcza Francja / 19 stycznia 2022

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Unia Europejska w okresie wyborczym: powyborcze Niemcy i przedwyborcza Francja / 19 stycznia 2022

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium pt. Unia Europejska w okresie wyborczym: powyborcze Niemcy i przedwyborcza Francja. 

Prelegenci:

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej / Katolicki Uniwersytet Lubelski / ekspert Team Europe Komisji Europejskiej 

prof. Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 

prof. Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski 

dr Paweł Tokarski, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) w Berlinie 

Udostępnij