1 marca 2021

Współpraca kulturalna – zachowanie wspólnego dziedzictwa. Dr hab. Beata Surmacz na konferencji Europa Karpat 2021

Współpraca kulturalna – zachowanie wspólnego dziedzictwa. Dr hab. Beata Surmacz na konferencji Europa Karpat 2021

28 lutego 2021 roku dr hab. Beata Surmacz wzięła udział w panelu: Współpraca kulturalna – zachowanie wspólnego dziedzictwa w ramach konferencji Europa Karpat 2021

Tematyka panelu :

– Czy warto wpisać dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Karpat na listę UNESCO?

– Wkład Europy Środkowej do kultury politycznej Europy (dorobek integracyjny regionu, dziedzictwo jagiellońskie i habsburskie, wieloreligijność i wieloetniczność, małe ojczyzny, pluralizm kulturowy, nowe odczytywanie tolerancji po zbrodniach totalitarnych i czystkach etnicznych).

– Via Culturalia, Karmazynowy Szlak, Szlak Jagielloński i inne.

Paneliści:

• Moderator: Waldemar Paruch, Kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Mykoła Kniażycki, Przewodniczący Podkomisji ds. Polityki Kulturalnej Komisji ds. Polityki Humanitarnej Rady Najwyższej Ukrainy

Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

Adrienne Körmendy, b. konsul generalna Węgier w Krakowie, Węgry

Csaba G. Kiss, prof. em. Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Węgry

Pavol Macala, Stowarzyszenie Interpresonalizm, Słowacja

Markijan Malsky, Uniwersytet Lwowski, Ukraina

Georgis Zarotiadis, Uniwersytet Ekonomiczny w Salonikach, Prezes Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, Grecja

• Głos w dyskusji: Dariusz Dyląg, Stowarzyszenie Res Carpathica

Zapis można obejrzeć na sejmowym kanale w serwisie YouTube

Udostępnij