28 kwietnia 2023

Wykład dr Hanny Bazhenovej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie dla uczniów klas licealnych przybyłych z Holandii w dniu 17 kwietnia 2023 r.

Wykład dr Hanny Bazhenovej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej w Lublinie dla uczniów klas licealnych przybyłych z Holandii w dniu 17 kwietnia 2023 r.

Dnia 17 kwietnia 2023 roku Starszy Analityk Instytutu Europy Środkowej dr Hanna Bazhenova przeprowadziła wykład pt. „Ukraine on Fire: The Non-Military Dimensions of the War” dla uczniów klas licealnych przybyłych z Holandii w ramach wymiany młodzieży. Podczas wykładu omówiła ona skalę zniszczeń placówek oświatowych, dziedzictwa historycznego i kulturowego na Ukrainie oraz kwestie związane z inicjatywami wolontariackimi na tle konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego w obliczu działań wojennych.

Udostępnij