29 marca 2021

Webinarium Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna, 30 marca

Webinarium Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna, 30 marca

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium pt. Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna, Lublin, 30 marca 2021 roku.

Uczestnicy:

– Prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej

– Prof. Ewa Lekka-Kowalik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Ks. prof. Józef Niewiadomski, Uniwersytet Leopolda i Franciszka w Innsbrucku

– Ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

– Ks. prof. Grzegorz Barth, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Ks. dr Rafał Pastwa, redaktor naczelny „Gość Niedzielny” / Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pandemia spowodowana Covid-19 wywołała największy wstrząs w skali globalnej od II wojny światowej. Ze wszystkich stron docierają informacje na temat obszarów życia społecznego, ale i indywidualnego, dotkniętych skutkami epidemii. O ile jesteśmy/ będziemy w stanie ocenić na podstawie badań empirycznych skalę oddziaływania tego zjawiska na takie sfery życia jak: ekonomia, gospodarka, rynek pracy, to znacznie trudniej jest/będzie podjąć zagadnienie ukrytych kosztów obecnej sytuacji, szczególnie tych bezpośrednio związanych z indywidualnym człowiekiem. Za statystykami, symulacjami, wyliczeniami i prognozami, które dają jakiś obraz rzeczywistości, stoi istota ludzka z jej pytaniami, dylematami, rozterkami. W webinarium nie chcemy wchodzić w kompetencje socjologów, psychologów, pedagogów, którzy zgłaszają własne opinie na temat skutków pandemii, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ale pragniemy wydobyć podstawowy komponent antropologiczny. Człowiek to istota, która żyje w określonym środowisku naturalnym, ekologicznym, następnie w obszarze relacji społecznych, realizująca wartości etyczne. Sytuacja pandemii skłania, żeby myśleć o człowieku jako integrum compositum. Po roku od pojawienia się epidemii w Europie chcemy podzielić się własnymi spostrzeżeniami, sugestiami, propozycjami. Być może okaże się, że doświadczenia wywołane epidemią spowodują skok interpretacyjny, myślowy, w odniesieniu do natury człowieka. Już teraz mówi się, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Być może będziemy mieli do czynienia z „inną” istotą ludzką. W wyniku nowych doświadczeń trzeba będzie dokonać nowego namysłu nad miejscem człowieka w świecie , nad sposobem jego zamieszkiwania w nim (in-der-welt-sein, being-in-the-world). Dokonać swoistej rewaloryzacji tego, co uznawaliśmy dotąd za mniej lub bardziej znaczące. Człowiek znajdujący się w centrum pandemii, pod natłokiem informacji, z przerażeniem stawia sobie pytania o to, jak zaradzić nowej sytuacji. Narzuca się pytanie, przewodnie dla naszego webinarium, o  zagrożenia, wyzwania i szanse związane z pandemią dla współczesnego człowieka, Europ_ejczyka? Jak obecna sytuacja może wpływać na rozumienie takich wartości europejskich jak: jedność, integracja, solidarność? Sytuacja ta może prowadzić do różnych form izolacjonizmu, egoizmu, ale wyzwalać też postawy pozytywne: heroizm, poświęcenie, współczucie, solidarność. Postawy te mogą być nową szansą dla ludzkości, dla Europy. Mogą się stać nowym paradygmatem w konstruowaniu wizji jedności europejskiej w przyszłości. Do dyskusji zostali zaproszeni prelegenci, którzy podzielą się swoimi refleksjami z perspektywy Austrii, Włoch i Polski. 

Udostępnij