1 grudnia 2023

Zespół Bałtycki IEŚ wziął udział w wizycie studyjnej w Wilnie / 21-25 listopada 2023 r.

Zespół Bałtycki IEŚ wziął udział w wizycie studyjnej w Wilnie / 21-25 listopada 2023 r.

Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ, oraz dr Damian Szacawa, starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ, wzięli udział w wizycie studyjnej w Wilnie (21-25 listopada 2023 r.).

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy ISP PAN. W jej trakcie odbyły się spotkania w Ambasadzie RP w Wilnie, Sejmie Republiki Litewskiej (Komitet obrony narodowej i bezpieczeństwa), Pałacu Prezydenckim (spotkanie z doradcami Prezydenta Republiki Litewskiej ds. polityki zagranicznej) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

Zorganizowano również dwa seminaria:
(1) 22 listopada 2023 r., Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Wileńskim: seminarium pt. „The Three Seas Initiative: transport, energy and digital infrastructure development as a step to strengthen the region’s resilience”;
(2) 23 listopada 2023 r., Litewskie Centrum Badań Społecznych: seminarium pt. „The social dimension of the Three Seas Initiative”.

Wyjazd dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/543014/2022/2022 kwota dofinansowania 1 500 000, całkowita wartość projektu 1 547 200 .”

Udostępnij