9 maja 2022

Zmarł profesor Waldemar Paruch, członek Rady IEŚ

Zmarł profesor Waldemar Paruch, członek Rady IEŚ

8 maja 2022 r., wieczorem, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas profesor Waldemar Paruch. Członek Rady Instytutu Europy Środkowej. Profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Był autorem około 240 prac naukowych, w tym ok. 30 publikacji zwartych łączących wiedzę politologa i historyka. W 2021 roku Instytut opublikował jego monografię, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej.

W aktywności społecznej i politycznej Profesor Paruch znany był jako twórca Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradca Ministra Edukacji i Nauki do spraw szkolnictwa wyższego, doradca Marszałka Sejmu w zakresie polityki zagranicznej Polski i ekspert w odniesieniu do takich inicjatyw jak m.in. Europa Karpat, Szczyty Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Był pomysłodawcą utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz redaktorem naczelnym wysoko punktowanego czasopisma „Przegląd Sejmowy”. W kwietniu 2022 r. Prezydent RP odznaczył Profesora Parucha Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Panie Profesorze, pozostanie Pan w naszej pamięci. 

[zdj. Marcin Gaspar /Reporter]

 

Udostępnij