17 sierpnia 2020

Serbia i Macedonia Północna przesuwają termin wyborów

Rozmowa nr 15

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 15 - Serbia i Macedonia Północna przesuwają termin wyborów

Pandemia Covid-19 spowodowała przesunięcie wyborów w Serbii i Macedonii Północnej. W tym pierwszym państwie wprowadzono daleko idące obostrzenia dotyczące poruszania się. Osoby starsze praktycznie w ogóle nie mogą opuszczać swoich domów. Z kolei Macedonia Północna, pomimo przeciągających się problemów wewnętrznych, odniosła znaczący sukces w polityce międzynarodowej – podkreśla dr hab. Konrad Pawłowski z Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej.

Udostępnij