Prace IEŚ 12/2020

Jak rozpędzić gospodarkę, czyli polityki innowacyjne państw Grupy Wyszehradzkiej

| Marlena Gołębiowska

ISBN: 978-83-66413-24-5

Liczba stron: 59

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2020

Słowa kluczowe: ,

Opis:
Od kilkunastu lat słowo „innowacja” jest odmieniane przez wszystkie przypadki zarówno w dyskursie naukowym, jak i politycznym. Podnoszenie innowacyjności na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, a w konsekwencji także całej gospodarki, jest bowiem zjawiskiem pożądanym, a wręcz koniecznym do trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Nic zatem dziwnego, że polityki innowacyjne są obecnie na biurkach większości światowych decydentów. Szczególna uwaga powinna być do nich przykładana w państwach aspirujących do grupy gospodarek wysoko rozwiniętych – a takimi bez wątpienia są państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4), tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Celem niniejszej pracy jest analiza publicznych polityk innowacyjnych, które w ciągu dekady po globalnym kryzysie finansowym, tj. w latach 2008-2018, stały się istotną częścią polityk gospodarczych państw V4.

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij