Call for papers do „Rocznika IEŚW” 22 (2024)

Redakcja czasopisma „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” zaprasza do składania na adres yearbook@ies.lublin.pl artykułów i recenzji przeznaczonych do publikacji w 2024 r. do następujących tomów Rocznika:

aaaaa

„Rocznik IEŚW” nr 1/2024
The Security and Resilience of Central European States in the 21st Century

Security, in both national and international dimensions, evolves rapidly, with emerging threats and challenges. A noteworthy aspect gaining significance in the realm of international security architecture is the increasing necessity for states to enhance their resilience. This involves developing conditions, resources, and strategies to adapt to new, varied, and unexpected conditions in both physical and cyberspace realities. We invite papers in English that explore these processes and phenomena. Potential topics include, but are not limited to, the following: new challenges and threats to security in the East-Central European region and specific states within the area; the resilience and security of infrastructure and networks; and the resilience strategies of states and international organizations. We welcome interdisciplinary research and case-study analyses

The paper MUST NOT exceed 40,000 characters (of overall length) and MUST be prepared in accordance with the editorial guidelines (https://ies.lublin.pl/en/yearbook/guidelines/).

Deadline for submissions: 15th April 2024.

„Rocznik IEŚW” nr 2/2024
Central Europe in the Global and Regional Balance of Power

Central Europe holds a pivotal geographical position at the heart of the European continent, making it a significant player in shaping international relations. Understanding the role that Central Europe plays in the global context is essential for analyzing and predicting the political and economic activities of both Central European countries and world powers, each defining their interests in this region in unique ways.

In addition to the superpower status of the United States, recent years have witnessed an increased international presence of countries such as China, India, and other emerging powers (including Korea, Japan, Brazil). This dynamic landscape presents new challenges and opportunities for Central European nations. Investigating how Central Europe adapts to these changes offers valuable insights for diplomacy and international cooperation at sub-regional, regional, and global levels.

We invite you to submit articles offering insights with implications for policymaking at both national and international levels. Consequently, a thorough examination of Central Europe’s role in the global and regional balance of power is vital for crafting effective strategies and informed political decisions.

The paper MUST NOT exceed 40,000 characters (of overall length) and MUST be prepared in accordance with the editorial guidelines (https://ies.lublin.pl/en/yearbook/guidelines/).

Deadline for submissions: 15th April 2024.

„Rocznik IEŚW” nr 3/2024
Wojna w Ukrainie i perspektywa odbudowy państwa

Zapraszamy do nadsyłania artykułów analizujących wyzwania i zagrożenia wynikające z przedłużającej się i pozbawionej jasnej perspektywy czasowej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowych, politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturowych i militarnych konsekwencji tej wojny dla Ukrainy i Polski oraz całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Mile widziane będą również teksty poddające analizie potencjał państw Europy Środkowej możliwy do wykorzystania w procesie odbudowy Ukrainy oraz analizujące perspektywy potencjalnego rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę.

Artkuł musi być przygotowany zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi (https://ies.lublin.pl/rocznik/wskazowki-dla-autorow/), a jego objętość nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z bibliografią).

Termin nadsyłania artykułów: 15 kwietnia 2024 r.

„Rocznik IEŚW” nr 4/2024
Unia Europejska z perspektywy państw Europy Środkowej

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które pozwolą zrozumieć, w jaki sposób członkostwo Polski i innych państw regionu w Unii Europejskiej wpłynęło na Europę Środkową w wymiarze politycznym, gospodarczym, społecznym, bezpieczeństwa i współpracy regionalnej. Zachęcamy do przedstawienia wniosków płynących z tych doświadczeń w kontekście przyszłej współpracy i rozwoju regionu.

Istotne jest również zidentyfikowanie opinii i postaw państw regionu wobec planowanej reformy UE oraz procesu rozszerzenia. W 2024 roku w ramach Unii Europejskiej planowana jest debata dotycząca reformy instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu głosowania. Ponadto, mając na uwadze, że w maju 2024 roku minie 20 lat od akcesji Polski i innych państw regionu do Unii Europejskiej, nadchodzi odpowiedni moment na przeprowadzenie analizy, która uwzględni zarówno korzyści, jak i niewykorzystane szanse związane z funkcjonowaniem Polski oraz innych państw Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej.

Artkuł musi być przygotowany zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi (https://ies.lublin.pl/rocznik/wskazowki-dla-autorow/), a jego objętość nie może przekraczać 40 000 znaków (wraz z bibliografią).

Termin nadsyłania artykułów: 15 kwietnia 2024 r.