Rozmowy IEŚ

Rozmowy Instytutu Europy Środkowej


Rozmowy IEŚ to seria nagrań rozmów przeprowadzanych z analitykami Instytutu oraz zaproszonymi gośćmi, prezentowana w formie podcastów. Za stronę redakcyjną Rozmów IEŚ odpowiadają: Tomasz Stępniewski, Marcin Superczyński i Andrzej Koma (sekretarz). • Rozmowa nr 46
  Szansa na uregulowanie relacji pomiędzy Serbią a Kosowem

  Nowe rozdanie polityczne w Serbii i Kosowie może ułatwić uregulowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi państwami. Jest to warunek konieczny, aby w przyszłości Serbia i Kosowo znalazły się w Unii Europejskiej. Rozmowy serbsko-kosowskie zostały zawieszone prawie dwa lata temu, po wprowadzeniu przez władze w Prisztinie wysokich ceł na serbskie towary. Obecnie, po zmianie rządu w Kosowie i zakończonych wyborach w Serbii, zapowiadane jest wznowienie rozmów w Brukseli – zauważa kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ dr hab. Konrad Pawłowski.

 • Rozmowa nr 45
  Estońskie wybory internetowe inspiracją w czasie pandemii

  W czasie pandemii COVID-19 zagadnienia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym stały się kluczowe. Dlatego też wybory w takich państwach, jak np. Macedonia Północna, Polska czy Serbia, trzeba było przesunąć. Jak się wydaje, rozwiązania bezpieczne – i to pod różnymi względami – stosuje się od lat w Estonii, o czym przypomina kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

 • Rozmowa nr 44
  Niskie ceny paliw rujnują Rosję

  Niskie ceny na rynkach paliw to bardzo duży problem dla Rosji. Mniejsze zapotrzebowanie na te produkty, spowodowane pandemią, mocno osłabia rosyjską gospodarkę. W najbliższym czasie trudno oczekiwać poprawy tej sytuacji – uważa dr Michał Paszkowski, analityk rynku ropy naftowej i paliw w Grupie LOTOS S.A.

 • Rozmowa nr 43
  Nowy kosowski rząd z minimalną większością

  Kosowo ma nowy rząd. Na jego czele stanął Avdullah Hoti z Demokratycznej Ligii Kosowa, były wicepremier i minister finansów. Trudno jednak mówić o mocnej pozycji nowej koalicji rządzącej, która ma minimalną przewagę w parlamencie – wyjaśnia dr hab. Agata Domachowska, starszy analityk w Zespole Bałkańskim IEŚ.

 • Rozmowa nr 42
  Ukraina zacieśnia współpracę z NATO

  Ukraina została członkiem Programu Rozszerzonych Możliwości NATO. Oznacza to docenienie jej zaangażowania w działalność tej organizacji. Z drugiej jednak strony udział w programie nie wiąże się z pełnym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim. Aby to nastąpiło, muszą zostać spełnione określone warunki, o czym mówią: zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych dr hab. Tomasz Stępniewski oraz dr Piotr Andrusieczko, dziennikarz, korespondent z Ukrainy.

 • Rozmowa nr 41
  Prezydent Łukaszenka rozprawia się z konkurentami politycznymi

  Kandydaci na prezydenta Białorusi mają coraz większe problemy. Oczywiście poza obecnie urzędującym Alaksanderm Łukaszenką. W ostatnich dniach zatrzymano Wiktara Babarykę, cieszącego się dużym poparciem społecznym. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Łukaszenka, powołując się na łamanie prawa przez kontrkandydatów, uniemożliwi niektórym z nich start w wyborach. Opinię na ten temat przygotował starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej IEŚ dr Andrzej Szabaciuk.

 • Rozmowa nr 40
  Dezinformacja – wyzwaniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej

  Pandemii wirusa COVID-19 towarzyszy globalna dezinformacja. Niejednokrotnie stykamy się z nieprawdziwymi informacjami, celowo zmanipulowanymi, za pomocą których pewne środowiska czy nawet państwa chcą osiągnąć określone cele. Za przykład może służyć narracja rosyjska dotycząca zwalczania pandemii w Unii Europejskiej. Odróżnienie prawdziwej informacji od zmanipulowanej nie jest proste. Indywidualni odbiorcy są w bardzo trudnej sytuacji – podkreśla dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

 • Rozmowa nr 39
  Białorusko-węgierska wspólnota interesów

  Na początku czerwca doszło do pierwszej w historii oficjalnej wizyty premiera Węgier na Białorusi. Jak się okazuje, niektóre tematy zbliżyły przywódców tych państw, na przykład problematyka europejskiego bezpieczeństwa czy energetyka atomowa. Białorusi bardzo zależy na rozwijaniu kontaktów z państwami unijnymi i Węgry mogą być tutaj bardzo pomocne – podkreśla dr hab. Krzysztof Fedorowicz, profesor w Katedrze Studiów Wschodnich Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor komentarza gościnnego.

 • Rozmowa nr 38
  Podsumowanie estońskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

  Zakończyło się pierwsze w historii przewodnictwo Estonii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – czas na wnioski i podsumowania. Priorytetem prezydencji, o czym wspominaliśmy przed objęciem przewodnictwa, było zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni oraz przeciwstawienie się rosyjskiej narracji historycznej dotyczącej II wojny światowej. Rola, jaka przypadła Estonii w czasie pandemii wirusa COVID-19, była sporym wyzwaniem, z którym to państwo sobie poradziło – zauważa kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

 • Rozmowa nr 37
  Powrót Rosji do udziału w obradach Rady Państw Morza Bałtyckiego

  Po raz pierwszy od aneksji Krymu w 2014 roku szef resortu spraw zagranicznych Rosji wziął udział w spotkaniu ministerialnym Rady Państw Morza Bałtyckiego. Obecność Siergieja Ławrowa podczas majowego szczytu tego gremium nie oznacza jednak, że państwa współtworzące Radę pogodziły się z rosyjską polityką wobec Ukrainy i godzą się na łamanie prawa międzynarodowego. Minister Ławrow nawoływał do szerokiego otwarcia na współpracę, jednak na razie nie ma takiej możliwości – podkreśla dr Damian Szacawa, starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ.

 • Rozmowa nr 36
  100-lecie traktatu z Trianon – Węgry niepogodzone z przeszłością

  Mija 100 lat od zawarcia traktatu z Trianon, na mocy którego Węgry utraciły około 2/3 swojego terytorium i 63 procent ludności. Był to skutek porażki państwa austro-węgierskiego w I wojnie światowej. Największą część utraconego terytorium – czyli Siedmiogród – przyłączono do Rumunii. Z kolei dzisiejsza Słowacja, określana jako północne Węgry, weszła w skład Czechosłowacji. Dla Węgrów 4 czerwca 1920 roku jest jedną z najboleśniejszych kart w ich historii. W znacznej mierze determinuje to politykę zagraniczną tego państwa – podkreśla dr Dominik Héjj, starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim IEŚ.

 • Rozmowa nr 35
  Rumuńskie „nie” dla autonomii Seklerszczyzny

  Projekt autonomii Seklerszczyzny spowodował wzrost napięcia w relacjach węgiersko-rumuńskich. Region ten, leżący w Siedmiogrodzie, jest zamieszkany przez ludność o tożsamości węgierskiej, która domaga się większej samodzielności. Znajduje ona wsparcie w Budapeszcie i jednocześnie nie ma poparcia w Bukareszcie. Zdecydowana większość rumuńskich senatorów odrzuciła przedstawiony projekt. Został on także mocno skrytykowany przez prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa – zauważa kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Agata Tatarenko.

 • Rozmowa nr 34
  Spór o tożsamość pomiędzy Macedonią Północną a Bułgarią

  Z pozoru błahy spór o interpretację historii i tożsamości może utrudnić integrację Macedonii Północnej z Unią Europejską. Przez lata państwo to nie mogło przystąpić do NATO z powodu sporu o swoją nazwę z Grecją. Tym razem Bułgaria ma poważne zastrzeżenia co do macedońskiego punktu widzenia dotyczącego m.in. tożsamości bohaterów narodowych. Dialog historyczny przerodził się w spór polityczny – podkreśla dr Jan Muś, starszy analityk w Zespole Bałkańskim IEŚ.

 • Rozmowa nr 33
  W dobie pandemii zwiększa się udział państwa w gospodarce

  Pandemia wirusa COVID-19 wpływa na zmiany własnościowe w gospodarce. Coraz więcej przedsiębiorstw jest wspieranych przez państwa lub też przez nie przejmowanych. Ma to uchronić je przed upadkiem i jednocześnie pomóc w przetrwaniu kryzysu. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie linii lotniczych, które szczególnie ucierpiały w ostatnich miesiącach. Więcej na ten temat w rozmowie z Marleną Gołębiowską z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

 • Rozmowa nr 32
  Pierwszy rok prezydentury Wołodymyra Zełenskiego – plusy i minusy

  Rok temu urząd prezydenta Ukrainy objął Wołodymyr Zełenski. Ten popularny aktor i satyryk wszedł do polityki przebojowo, pokonując w drugiej turze wyborów dotychczasowego prezydenta Petra Poroszenkę. Zdobył aż 73 procent głosów wyborców. Zapowiadał głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania państwa oraz zakończenie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Co mu się udało, a co nie – oceniają zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych dr hab. Tomasz Stępniewski oraz dr Piotr Andrusieczko, dziennikarz, korespondent z Ukrainy.

 • Rozmowa nr 31
  Kompromis w sprawie ustawy o obrocie ziemią na Ukrainie

  Po wielu latach uchwalono na Ukrainie ustawę o obrocie ziemią. Przez długi czas dominujące siły polityczne przekonywały, że umożliwienie obrotu ziemią spowoduje przejęcie jej przez wielki kapitał i spekulantów. Uchwalenie ustawy było jednym z warunków otrzymania przez Ukrainę międzynarodowej pomocy finansowej na rozwój kraju. Ustawa jest niewątpliwie rozwiązaniem ważnym i kompromisowym – podkreśla dr Hanna Bazhenova, starszy analityk w Zespole Europy Środkowej IEŚ.

 • Rozmowa nr 30
  Historyczne rozgrywki Kremla

  Polityka historyczna Rosji jest poważnym wyzwaniem dla państw naszego regionu. Rosja, wykorzystując swoje bardzo duże możliwości oddziaływania i ogromne zasoby archiwalne, dokonuje manipulacji i przekłamań. Dodatkowo żąda wyjątkowego traktowania oraz wdzięczności za postępowanie Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej i nie godzi się z postrzeganiem go jako agresora i okupanta. W ostatnim czasie widzimy kolejne przykłady przeinaczania faktów, służące uzyskaniu określonych efektów politycznych – zauważa starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej IEŚ dr Andrzej Szabaciuk.

 • Rozmowa nr 29
  Sukcesy i porażki chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

  Pandemia COVID-19 radykalnie wpłynęła na chorwacką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Założenia zaprezentowane kilka miesięcy temu musiały zostać radykalnie zmodyfikowane, łącznie ze szczytem Unii Europejskiej i państw Bałkanów Zachodnich w Zagrzebiu. Plusy i minusy obecnej prezydencji zebrał dr Jan Muś, starszy analityk w Zespole Bałkańskim IEŚ.

 • Rozmowa nr 28
  Niełatwa droga państw bałkańskich do Unii Europejskiej

  Szczyt Unii Europejskiej i państw Bałkanów Zachodnich zakończył się bez przełomowych decyzji. Można jednak mówić o pewnym sukcesie. Jak się wydaje, Unia otwiera drzwi dla nowych członków, ale to w dużej mierze od ich determinacji zależy końcowy sukces.
  Unijni politycy podkreślali ponadto, że to wspólnota udzieliła tym państwom największego wsparcia w dobie pandemii. Miało to uświadomić opinii publicznej, zwłaszcza w Serbii, że to Unia, a nie Chiny, jest najbardziej zaangażowana w regionie. Takie wnioski przedstawia dr Agata Domachowska, starszy analityk w Zespole Bałkańskim IEŚ.

 • Rozmowa nr 27
  Konieczność reform organizacji międzynarodowych

  Czy kryzys związany z pandemią COVID-19 wpłynie na zmiany w funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych? W dobie kryzysu nierzadko są one krytykowane za opieszałość, niską skuteczność lub błędy decyzyjne. Takie zarzuty kierowano między innymi pod adresem Światowej Organizacji Zdrowia. Zmiany powinny nastąpić, ale o ich zakresie zdecydują państwa narodowe. I tu pojawia się wiele niewiadomych – zauważa kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski.

 • Rozmowa nr 26
  Polityczne manewry wokół Święta Zwycięstwa w Rosji

  Pandemia Covid-19 zmusiła rosyjskie władze do zmiany daty obchodów Święta Zwycięstwa. Nie odbędą się one tradycyjnie 9 maja, tylko 3 września. Uznano, że tak duża impreza byłaby zbyt wielkim zagrożeniem dla jej uczestników. Poza tym na uroczystościach zabrakłoby gości z zagranicy, z wyjątkiem białoruskich władz. Wrześniowa data obchodów tego najważniejszego rosyjskiego święta nie jest przypadkowa i ma podtekst polityczny – podkreśla dr Dagmara Moskwa z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

 • Rozmowa nr 25
  Prezydencja Estonii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

  Po raz pierwszy w historii Estonia objęła prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ma to ogromne znaczenie dla tego niewielkiego państwa. To jednocześnie prestiż, jak i ogromna odpowiedzialność. O wyzwaniach stojących przed Estonią rozmawiamy z kierownikiem Zespołu Bałtyckiego IEŚ dr Aleksandrą Kuczyńską-Zonik.

 • Rozmowa nr 24
  Europejskie obawy wobec chińskiej oferty

  Chiny postanowiły wykorzystać pandemię wirusa Covid-19 do poprawy swojego wizerunku. W tym celu zorganizowały akcję przekazywania materiałów medycznych do państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest ona różnie odbierana w poszczególnych państwach. Jak się jednak wydaje, w większości podchodzi się do niej z nieufnością. Tak wynika z obserwacji Marleny Gołębiowskiej, analityka w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 23
  Finał sporu o pomnik Iwana Koniewa w Pradze

  Demontaż pomnika marszałka Iwana Koniewa w Pradze pogorszył relacje czesko-rosyjskie. Do rozebrania monumentu doszło na początku kwietnia. Znaczna część społeczeństwa czeskiego poparła tę akcję, jednak były też głosy krytyczne, między innymi ze strony prezydenta Miloša Zemana. Bezpośrednie przyczyny demontażu pomnika wyjaśnia kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Agata Tatarenko.

 • Rozmowa nr 22
  Pandemia komplikuje stosunki czesko-chińskie

  Pandemia wirusa Covid-19 wpływa na stosunki czesko-chińskie. Kilka miesięcy temu Czechy wysłały pomoc medyczną do Chin. Później role się odwróciły, z tą jednak różnicą, że Czesi musieli za nią zapłacić. I na tym tle powstał spór polityczny, który przeanalizował Szczepan Czarnecki, analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 21
  Europa Środkowo-Wschodnia między Unią Europejską a Unią Eurazjatycką

  Europa Środkowo-Wschodnia między Unią Europejską i Eurazjatycką Unią Gospodarczą: perspektywy rywalizacji i współpracy – to tytuł monografii wydanej przez Instytut Europy Środkowej, na którą składają się artykuły badaczy z Kirgistanu, Polski, Rosji i Ukrainy. Monografia prezentuje różne punkty widzenia dotyczące obu wspólnot – ich zalety oraz słabości. Praca ukazała się pod redakcją prof. Tomasza Stępniewskiego, dr. Andrzeja Szabaciuka oraz rosyjskiego badacza prof. Zygmunta Stankiewicza.

 • Rozmowa nr 20
  Słowackie reformy z pandemią w tle

  Słowacja stopniowo znosi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19. Kolejne etapy powrotu do właściwego funkcjonowania państwa przedstawił urzędujący od niedawna premier Igor Matovič. Dotyczą one m.in. przemysłu motoryzacyjnego i turystyki. Z drugiej strony nowa koalicja rządząca zapowiada zmiany mające na celu skuteczniejszą walkę z korupcją. Te działania podsumowuje dr Łukasz Lewkowicz, starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 19
  Na Białorusi cisza przed burzą

  Pandemia na Białorusi może spowodować bardzo głębokie zmiany w tym państwie. Spowolnienie gospodarki to prawdopodobny kryzys i to nie tylko ekonomiczny. W tym kontekście pojawia się wiele zagadnień, które są związane m.in. z przyszłością prezydenta Łukaszenki, dalszą integracją z Rosją oraz z relacjami z pozostałymi sąsiadami. O tym rozmawiamy z dr. hab. Krzysztofem Fedorowiczem, profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Rozmowa nr 18
  Pesymistyczne prognozy dla ukraińskiej gospodarki

  Ukraińska gospodarka przeżywa bardzo trudny czas w związku z pandemią. Odczuwają to zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. Władze podejmują pewne działania osłonowe, jednak w ocenie ekspertów są one niewystarczające. Ukraina liczy na wsparcie m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, musi jednak konsekwentnie wypełniać określone warunki – podkreśla współpracująca z Instytutem Europy Środkowej dr Marta Drabczuk.

 • Rozmowa nr 17
  Państwa nadbałtyckie przeciwdziałają propagandzie

  Państwa nadbałtyckie apelują do swoich obywateli, aby w obliczu pandemii korzystali tylko ze sprawdzonych informacji. Wynika to z obawy przed rosyjską propagandą, która niejednokrotnie rozpowszechniała fałszywe informacje. Jak dotąd środki mające na celu przeciwdziałanie pandemii przynoszą pożądany skutek – zauważa Dominik Wilczewski, starszy analityk w Zespole Bałtyckim Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 16
  Słabość państw autorytarnych w walce z pandemią

  Państwa autorytarne nie radzą sobie z pandemią. Chaos organizacyjny obserwujemy w Rosji. Z kolei na Białorusi władze praktycznie bagatelizują problem. W przypadku tego drugiego państwa załamanie gospodarki może być początkiem politycznego końca prezydenta Łukaszenki. Które państwa się wzmocnią, a które osłabną i jak zmienią się organizacje międzynarodowe w wyniku pandemii – na te pytania odpowiada kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski w rozmowie z Marcinem Superczyńskim.

 • Rozmowa nr 15
  Serbia i Macedonia Północna przesuwają termin wyborów

  Pandemia Covid-19 spowodowała przesunięcie wyborów w Serbii i Macedonii Północnej. W tym pierwszym państwie wprowadzono daleko idące obostrzenia dotyczące poruszania się. Osoby starsze praktycznie w ogóle nie mogą opuszczać swoich domów. Z kolei Macedonia Północna, pomimo przeciągających się problemów wewnętrznych, odniosła znaczący sukces w polityce międzynarodowej – podkreśla dr hab. Konrad Pawłowski z Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 14
  Przyszłość Donbasu w cieniu pandemii

  Pandemia Covid-19 osłabia gospodarczo Ukrainę i może wpłynąć na jej pozycję negocjacyjną w sprawie przyszłości Donbasu. W lutym i marcu tego roku pojawiły się projekty – inspirowane przez Rosję – wzmacniające pozycję separatystów. O skomplikowanej sytuacji Ukrainy rozmawiamy z dr. Andrzejem Szabaciukiem z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 13
  Polityczny spór o kwiaciarnie w Czechach

  Czeski rząd dynamicznie zajął się zwalczaniem skutków pandemii wirusa Covid-19, jednak nie obyło się bez kontrowersji. Jedną z nich jest ponowne otwarcie kwiaciarni. Ten fakt został wykorzystany do bieżącej walki politycznej i ataków na rząd. Dlaczego tak się stało – tłumaczy Szczepan Czarnecki z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 12
  Rozpad koalicji rządowej w Kosowie

  Kosowo ponownie nie ma koalicji rządowej. Doszło tam do upadku rządu Albina Kurtiego, a oficjalną przyczyną był spór o zwalczanie pandemii wirusa Covid-19. W rzeczywistości problem dotyczy jednak rywalizacji pomiędzy prezydentem a premierem i zakresu ich kompetencji w obecnej sytuacji. Co czeka Kosowo w najbliższym czasie – wyjaśnia dr Agata Domachowska z Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 11
  Polityczna zmiana warty w Kosowie

  W kolejnym odcinku dyskutujemy o wyzwaniach stojących przed nowym rządem Kosowa. Do głosu doszli tam politycy, którzy nie są związani ze środowiskami w przeszłości walczącymi zbrojnie o niepodległość tego państwa. O wyzwaniach w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, które stoją przed Kosowem, rozmawiamy z dr. hab. Konradem Pawłowskim z Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 10
  Ukraińskie wizje historyczne

  O wyzwaniach stojących przed Ukrainą dyskutowano niedawno w Instytucie Europy Środkowej w ramach międzynarodowego seminarium. Poruszano, między innymi, kwestie budowania ukraińskiej tożsamości w oparciu o różne interpretacje wydarzeń historycznych na poziomie poszczególnych regionów. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się z nami profesor Georgiy Kasianov z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

 • Rozmowa nr 9
  Polsko-ukraińska granica przyszłości

  W Rozmowach Instytutu Europy Środkowej zastanawiamy się nad usprawnieniem obsługi granicy polsko-ukraińskiej. Kwestie przepustowości przejść i budowa kolejnych, z których mogliby korzystać turyści w okresie wakacyjnym – to temat bardzo istotny. Efekty swoich badań, dotyczące tej właśnie granicy, zaprezentowała w Instytucie dr Marta Jaroszewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Rozmowa nr 8
  Marginalizacja parlamentu na Węgrzech

  Z kolei na Węgrzech pandemia wykorzystywana jest do głębokich zmian systemowych. Nowe rozwiązania prawne istotnie ograniczają działalność parlamentu. Dr Dominik Héjj z Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej podkreśla, że de facto na Węgrzech mamy do czynienia z systemem autorytarnym. Jak na nowe rozwiązania reagują Unia Europejska i sami Węgrzy? O tym w rozmowie z naszym ekspertem.

 • Rozmowa nr 7
  Coraz większe kłopoty rosyjskiej gospodarki

  Globalna pandemia dotyka także Rosję. Jeszcze do niedawana w tamtejszych mediach dominowała narracja lekceważąca walkę z Covid-19 w państwach zachodniej Europy. Wskazywano jednocześnie, że Rosja jest na zagrożenie przygotowana. Teraz widać zmianę w tej retoryce. Dodatkowo istotnym problemem dla tego państwa stają się spadające ceny ropy naftowej – zauważa dr Andrzej Szabaciuk z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej.

 • Rozmowa nr 6
  Pandemia Covid-19 w Europie Wschodniej

  Pandemia Covid-19 ma ogromny wpływ na stosunki międzynarodowe oraz funkcjonowanie poszczególnych państw. W naszych podcastach sprawdzamy, jak z tym globalnym problemem radzą sobie państwa z naszego regionu. Z dr. Jakubem Olchowskim z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej z rozmawiamy o różnicach i podobieństwach pomiędzy Białorusią, Mołdawią, Rosją i Ukrainą.

 • Rozmowa nr 5
  Izrael-Rosja-Ukraina – mozaika współzależności

  Dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalistka w dziedzinie Bliskiego Wschodu oraz Rosji, mówi o specyfice sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej Izraela, szczególnie w kontekście napływu rosyjskojęzycznej imigracji; o skomplikowanych relacjach premiera Netanjahu i prezydenta Putina, a także o równie skomplikowanych zależnościach izraelsko-wschodnioeuropejskich.

 • Rozmowa nr 4
  Wielowymiarowość bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego

  Podczas warsztatów „Baltic Sea Security Initiative. Defense & Deterrence”, zorganizowanych przez Baltic Security Foundation oraz Instytut Europy Środkowej i odbywających się w siedzibie IEŚ w Lublinie, międzynarodowa grupa ekspertów dyskutowała o bezpieczeństwie w regionie Morza Bałtyckiego. Otto Tabuns z Baltic Security Foundation wskazuje na zagrożenia wynikające z ofensywnej polityki Rosji w regionie, a także wspólne działania Polski i państw bałtyckich na płaszczyźnie militarnej, informacyjnej i społecznej. Ekspert zwraca również uwagę na możliwości dalszej wzajemnej współpracy między partnerami w regionie. Jedną z nich jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami paramilitarnymi oraz w dziedzinie edukacji wojskowej młodzieży w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, o czym opowiada Ieva Pałasz z Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. Dr Damian Szacawa, reprezentujący Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Europy Środkowej, podkreśla duże zaangażowanie Danii i Norwegii w umacnianie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz omawia plany zwiększenia budżetów obu państw na cele obronne. W kontekście bezpieczeństwa duże znaczenie ma również trójstronna współpraca między Litwą, Polską i Ukrainą w ramach wielonarodowej brygady LITPOLUKRBRIG. O jej celach, działaniach i współpracy z partnerami kanadyjskimi i amerykańskimi opowiada major Tomasz Karliński.

 • Rozmowa nr 3
  Sześć lat agresji Rosji wymierzonej w Ukrainę – czy prawo międzynarodowe może pomóc rozwiązać konflikt zbrojny na Donbasie?

  Dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, rozmawiają o sytuacji na Ukrainie. W związku z tym, że mija już sześć lat od agresji Rosji na Ukrainę, rozmówcy zastanawiają się, czy prawo międzynarodowe może pomóc w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na Donbasie. Jakie są możliwości – z punktu widzenia społeczności międzynarodowej – uregulowania tego konfliktu oraz jakie działania podejmują obie strony konfliktu: Rosja i Ukraina.

 • Rozmowa nr 2
  Sojusz Piłsudski-Petlura: lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich

  W styczniu 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Dziennikarzy. Wśród tematów poruszanych w czasie obrad dominowała kwestia dezinformacji przestrzeni publicznej oraz tematyka historyczna. Jeden z paneli zatytułowano: „Sojusz Piłsudski-Petlura: lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich”. Uczestnicy panelu: dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dzielą się swoimi refleksjami na temat tego, czy sojusz polsko-ukraiński sprzed wieku może być mocną podstawą dla bieżących stosunków polsko-ukraińskich.

 • Rozmowa nr 1
  Plan Zełenskiego dotyczący rozwiązania konfliktu na Donbasie oraz proces integracji Białorusi z Rosją

  W pierwszym podcaście Instytutu Europy Środkowej prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, i dr Andrzej Szabaciuk, analityk z zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej, rozmawiają o nowym prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim i jego planach rozwiązania sytuacji na Donbasie (trwający konflikt Rosji z Ukrainą), a także o blaskach i cieniach procesu integracji Białorusi z Rosją. W ostatnim czasie obserwujemy coraz częstsze spotkania przedstawicieli obu państw w celu wynegocjowania nowych warunków współpracy (a może nawet integracji). Jak rzeczywiście wygląda sytuacja z perspektywy Białorusi i Rosji?