Słowo kluczowe: bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej