30 marca 2021

Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna

Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna

Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz „Team Europe” przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Europe Direct Lublin i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają do obejrzenia webinarium: Unia Europejska w dobie Covid-19: perspektywa humanistyczno-filozoficzna i teologiczna, Lublin, które odbyło się 30 marca 2021 roku, godz. 13.00.

Moderacja:

– Ks. Prof. Grzegorz Barth, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Prof. Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski / Instytut Europy Środkowej /ekspert Team Europe Komisji Europejskiej

Prelegenci:

– Prof. Ewa Lekka-Kowalik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Ks. prof. Józef Niewiadomski, Uniwersytet Leopolda i Franciszka w Innsbrucku

– Ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

– Ks. prof. Grzegorz Barth, Katolicki Uniwersytet Lubelski

– Ks. Dr Rafał Pastwa, redaktor naczelny „Gość Niedzielny” / Katolicki Uniwersytet Lubelski

Udostępnij