1 lipca 2020

Webinarium: Niemcy i Polska wobec Europy Wschodniej w dobie COVID-19, 1.07.2020

Webinarium: Niemcy i Polska wobec Europy Wschodniej w dobie COVID-19, 1.07.2020

Prelegenci:

  • dr hab. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
  • dr Monika Sus (Instytut Studiów Politycznych PAN, Hertie School)
  • dr Jarosław Kit (Ukraiński Katolicki Uniwersytetu we Lwowie)

Moderacja: prof. Tomasz Stępniewski (IEŚ, KUL)

Organizatorzy: Instytut Europy Środkowej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Konrad Adenauer Stiftung in Polen , Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL

Udostępnij