Zespół Wyszehradzki
28 października 2020

Webinarium „Współpraca transgraniczna w państwach Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu”, 28.10.2020

Webinarium „Współpraca transgraniczna w państwach Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu”, 28.10.2020

Po 1989 r. w państwach Europy Środkowej nastąpił dynamiczny rozwój współpracy transgranicznej dzięki transformacji ustrojowej, reaktywacji samorządu terytorialnego i wsparciu finansowemu UE. Od początku jej zasadniczym celem było znoszenie barier wynikających z istnienia granic państwowych oraz społeczno-gospodarczy rozwój przygranicznych obszarów. W ciągu trzech dekad transformacji w Europie Środkowej utworzono kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów transgranicznych, takich jak: euroregiony i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej. Jednocześnie o kondycji współpracy transgranicznej decydować będą efekty negocjacji nad nowym budżetem UE oraz wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie samorządów terytorialnych. Celem webinarium jest prezentacja osiągnięć współpracy transgranicznej z perspektywy euroregionów, analiza barier, przed którymi stoją podmioty realizujące ten rodzaj kooperacji, a także przedstawienie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju współpracy transgranicznej.

W debacie udział wzięli:

  • dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
  • Marcin Filip, dyrektor biura Euroregionu Beskidy w Bielsku-Białej
  • Krzysztof Kaczmarek, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska – Słowacja w Krakowie
  • dr Łukasz Lewkowicz, Zespół Wyszehradzki IEŚ, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Moderator debaty:

  • dr Agata Tatarenko, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ

Udostępnij