17 marca 2021

Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej / 17 marca

Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej / 17 marca

Instytut zaprasza na webinarium: Wpływ nowych technologii na przemiany społeczno-ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej, 17 marca 2021 r. o godz. 10.00

Uczestnicy:

Marlena Gołębiowska, Instytut Europy Środkowej, Instytut Ekonomii i Finansów KUL

Dr hab. Piotr Celiński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS

Dr Kamil Filipek, Instytut Socjologii UMCS

Moderator: Dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej

Problemy do dyskusji: – szanse na rozwój innowacyjnych gospodarek w regionie – rynek pracy – perspektywy i wyzwania – wpływ nowych technologii na procesy polityczne – zmiana społeczna – dokąd zaprowadzi nas technika i technologia?

https://www.youtube.com/watch?v=AM2S1cbqlt0&t=7s

Udostępnij