8 czerwca 2021

Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Zapraszamy do obejrzenia webinarium organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Europy Środkowej: Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej 

Goście: 

prof. Marcin Czyżniewski: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK Toruń 

dr Łukasz Lewkowicz: Instytut Europy Środkowej, UMCS 

Andrzej Sadecki: The UCL School of Slavonic & East European Studies 

Moderatorzy: dr Agnieszka Bryc: UMK i prof. Tomasz Stępniewski: IEŚ, KUL 

Grupa Wyszehradzka kończy 30 lat istnienia. Warto podsumować jej historyczne źródła współpracy Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji, zapytać o osiągnięcia i trudności, które stały na drodze tej środkowoeuropejskiej inicjatywy. Na jej przyszłość rzutować będą aktualne procesy oraz zmiany międzynarodowe, a także coraz trudniejsze otoczenie międzynarodowe, czego ostatnio doświadczyli Czesi w relacjach z Rosją.

Udostępnij