10 lutego 2022

Webinarium: Kryzys transformacji czy transformacja kryzysu? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach obszaru poradzieckiego / 14 lutego 2022 roku

Webinarium: Kryzys transformacji czy transformacja kryzysu? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach obszaru poradzieckiego / 14 lutego 2022 roku

Zapraszamy do obejrzenia webinarium: Kryzys transformacji czy transformacja kryzysu? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach obszaru poradzieckiego, które odbyło się 14 lutego 2022 r.

Prelegenci:
prof. Larysa Leszczenko, Uniwersytet Wrocławski
dr Piotr Oleksy, Instytut Europy Środkowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Piotr Rudkouski, Białoruski Instytut Studiów Strategicznych (BISS)
Moderator: Marta Drabczuk, Instytut Europy Środkowej

Link do filmu:

Udostępnij