22 listopada 2021

Najnowsza monografia IEŚ: Oblicza Europy Środkowej, pod red. Zbigniewa Rokity i Tomasza Stępniewskiego.

Najnowsza monografia IEŚ: Oblicza Europy Środkowej, pod red. Zbigniewa Rokity i Tomasza Stępniewskiego.

Oddajemy do rąk Czytelników zbiór esejów i wywiadów dotyczących Europy Środkowej. Sam termin „Europa Środkowa” nie jest precyzyjny i w zależności od przyjętych kryteriów uzyskujemy jego różne definicje i różny zakres terytorialny. Innymi słowy, Europa Środkowa ma wiele obliczy – dlatego też w niniejszej publikacji chcemy pokazać bogactwo i różnorodność tego regionu. Odnosimy się do jego historii, ważnych postaci i kultury.

Zbigniew Rokita, Tomasz Stępniewski, Oblicza Europy Środkowej: wstęp

Zmyślona Europa Wschodnia. Z Larrym Wolffem, amerykańskim historykiem i autorem książki Wynalezienie Europy Wschodniej, rozmawia Kuba Benedyczak

Piotr Kępiński, Brakujące półki księgarniane 

Artur Madaliński, Europa w linijce wiersza

Witoldo. Z Klementyną Suchanow, autorką biografii Witolda Gombrowicza, rozmawia Zbigniew Rokita

Aleksander Kaczorowski, Agregat Kundery

Jakub Majmurek, Kino Wyszehradu: wspomnienie czy przyszłość?

Anna Łazar, Czyja sztuka 

Michał Okoński, Jak rozumiem grę

Iwona Hofman, Lublin – miasto środkowoeuropejskie

Cały tekst dostępny jest na naszej stronie:

Udostępnij