24 lutego 2023

ROK WOJNY ROSJI Z UKRAINĄ

ROK WOJNY ROSJI Z UKRAINĄ

W związku z rocznicą rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę przypominamy nasze wybrane komentarze, rozmowy, film i publikacje.

WYBRANE KOMENTARZE I PODCASTY IEŚ

– Atak Rosji na Ukrainę stanowi naruszenie fundamentalnych norm prawa międzynarodowego [24 lutego 2022] / Konrad Pawłowski 

– Gospodarcze, energetyczne i dyplomatyczne. Sankcje Zachodu wobec Rosji / Marlena Gołębiowska 

–  Międzynarodowy porządek prawny à la russe: narracje i aberracje / Konrad Pawłowski

–  Państwa bałtyckie solidarne z Ukrainą / Aleksandra Kuczyńska-Zonik

–  Republika Czeska wobec kryzysu uchodźczego / Szczepan Czarnecki

–  Rola ruchu wolontariackiego w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją / Hanna Bazhenova

–  Rosyjska wojna na wyniszczenie. Zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną i ich skutki / Marta Drabczuk i Andrzej Szabaciuk 

–  Rosyjskie zbrodnie wojenne – kolejna odsłona starej taktyki / Jakub Olchowski 

–  Sankcje organizacyjne: zawieszenie współpracy z Rosją w regionie Morza Bałtyckiego / Damian Szacawa 

–  Serbia: przedłużająca się agresja rosyjska na Ukrainę coraz większym wyzwaniem dla serbskiej polityki wielowektorowości / Konrad Pawłowski 

–  Słowacja wobec agresji Rosji na Ukrainę: kontekst polityczny  / Łukasz Lewkowicz 

FILM: WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ Z PERSPEKTYWY PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ NA KONIEC 2022 ROKU

Nasze wybrane publikacje:

IEŚ POLICY PAPERS: VOLODYMYR ZELENSKYY’S PRESIDENCY AND THE IMPACT OF THE RUSSIA-UKRAINE WAR / REDAKCJA: ADAM REICHARDT, TOMASZ STĘPNIEWSKI

PRACE IEŚ: UKRAINA W OGNIU: POZAMILITARNE WYMIARY WOJNY / HANNA BAZHENOVA

IEŚ POLICY PAPERS: THE BALTIC SEA REGION AFTER RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE / REDAKCJA: DAMIAN SZACAWA, KAZIMIERZ MUSIAŁ

PRACE IEŚ: POLITYKA WĘGIER WOBEC ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ / DOMINIK HÉJJ

Udostępnij