Aktualności

Szkoła Wyszehradzka w Lublinie z udziałem analityków IEŚ, 29.05.2019

29 maja 2019 r. oficjalnie zakończona została Szkoła Wyszehradzka w Lublinie. Był to realizowany w kwietniu i maju projekt edukacyjno-szkoleniowy skierowany do studentów i doktorantów lubelskich uczelni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa energetycznego oraz prawa międzynarodowego, ze...

Więcej →

„Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market” – konferencja z udziałem pracowników IEŚ, 29.05.2019

29 maja 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i dr Damian Szacawa, analitycy Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wzięli udział w spotkaniu pt. „Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market”, które odbyło się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Spotkali się również z Panią Joanną Wojtkowską, Naczelnik Wydziału Europy Północnej...

Więcej →

„Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” – seminarium naukowe z udziałem IEŚ, 28.05.2019

28 maja 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, wzięła udział w seminarium naukowym pt. „Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli” organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Dr Kuczyńska-Zonik wygłosiła referat pt....

Więcej →

Seminarium naukowe pt. „Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: 10 lat funkcjonowania i perspektywy po 2020 roku”, 28.05.2019

Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizowały ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: 10 lat funkcjonowania i perspektywy po 2020 roku”, 28 maja 2019 r., Lublin, KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek nr 2, sala 101,...

Więcej →

Inauguracja działalności Instytutu Europy Środkowej, 20.05.2019

20 maja 2019 r. Instytut Europy Środkowej zainaugurował oficjalnie swoją działalność Dyrektor Beata Surmacz przedstawiła misję i zadania stojące przed nowym Instytutem. Uroczystość była okazją do zaprezentowania czterech zespołów analitycznych, które w swoich wystąpieniach zidentyfikowały szanse i zagrożenia dla polityki zagranicznej Polski w Europie Środkowej...

Więcej →

„15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej” – konferencja naukowa, 18.05.2019

18 maja 2019 r.: konferencja naukowa pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej” Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i...

Więcej →

„Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne” – konferencja w Zamościu z udziałem IEŚ, 16-17.05.2019

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademią Ostrogską w Ostrogu (Ukraina) zorganizowała konferencję pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne”. W konferencji uczestniczyli pracownicy Instytutu Europy Środkowej: dr Łukasz Lewkowicz, dr Jakub...

Więcej →

„Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” – panel w ramach Kongresu Dwóch Unii, Lublin, 15.05.2019

15 maja 2019 r. w ramach Kongresu Dwóch Unii Instytut Europy Środkowej zorganizował panel „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” Moderatorzy: dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie Prelegenci: dr hab. Andrzej Gil, Katedra Studiów...

Więcej →

Konferencja „Bratanków dzieje wspólne” z udziałem IEŚ, 7.05.2019

7 maja 2019 r. dr Agata Tatarenko uczestniczyła w konferencji „Bratanków dzieje wspólne”, która odbyła się w Pałacu Myślewickim w Warszawie. Wydarzenie towarzyszyło wystawie o stosunkach polsko-węgierskich, prezentowanej w Muzeum Łazienki Królewskie. Dr Tatarenko wygłosiła referat pt. „Miejsce relacji polsko-węgierskich w pamięci zbiorowej Polaków”....

Więcej →

Konferencja w Użhorodzie (Ukraina) z udziałem IEŚ, 3.05.2019

3 maja 2019 r. na Użhorodzkim Uniwersytecie Narodowym w Użhorodzie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The format of the development of relations between Ukraine and Central European countries in the context of the influence of the hybrid war, electoral processes and the issues of ensuring the rights of national minorities”. W czasie konferencji dr Łukasz...

Więcej →

24th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities – konferencja z udziałem prof. Tomasza Stępniewskiego, zastępcy dyrektora IEŚ, 2-4.05.2019

24th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities – konferencja z udziałem prof. Tomasza Stępniewskiego, zastępcy dyrektora IEŚ, 2-4 maja 2019 r. W dniach 2-4 maja 2019 r. prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ, uczestniczył w prestiżowej konferencji Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities,...

Więcej →

Information security risks in the context of Russian propaganda in the CEE – artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dr Agaty Tatarenko

Artykuł dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i dr Agaty Tatarenko pt. Information security risks in the context of Russian propaganda in the CEE ukazał się w prestiżowym wydawnictwie Emerald, w monografii Politics and Technology in the Post-Truth Era, red. Anna Visvizi i Miltiadis D. Lytras. Abstract The objective of this chapter is to outline the problem of...

Więcej →

„Master Plan” i dyskusja z udziałem analityków IEŚ, 26.04.2019

Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oraz Europejskie Koło Naukowe zorganizowały pokaz filmu „Master Plan” oraz dyskusję panelową na temat dezinformacji z udziałem dr Martyny Bildziukiewicz (East Stratcom Task Force – Europejska Służba Działań Zewnętrznych). 26 kwietnia...

Więcej →

Warsztaty z zakresu działań informacyjnych w LITPOLUKRBRIG, 24-25.04.2019

W dniach 24-25 kwietnia 2019 r. dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Wielonarodową Brygadę LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Dr Kuczyńska-Zonik poprowadziła część pt. „InfoSec in global security context” oraz „Russia’s propaganda in CEE”. Warsztaty skierowane były do żołnierzy z Polski, Litwy, Ukrainy i USA. Udostępnij

Więcej →