Zespół Wyszehradzki
29 kwietnia 2024

Agata Tatarenko
Komentarze Brief IEŚ 1116 (91/2024)

Wizyta Jana Lipavskiego w Budapeszcie

Wizyta Jana Lipavskiego w Budapeszcie

ISSN: 2657-6996
Komentarze Brief IEŚ 1116
Wydawca: Instytut Europy Środkowej
Słowa kluczowe: ,

26 kwietnia 2024 r. minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Jan Lipavský spotkał się w Budapeszcie ze swoim węgierskim odpowiednikiem, Péterem Szijjártó. Rozmowy polityków skoncentrowały się na kwestiach bezpieczeństwa w Europie. Lipavský wyraził wsparcie dla Ukrainy i potępił rosyjski imperializm, z kolei Szijjártó skupił się na problemach Unii Europejskiej, takich jak np. nielegalna migracja oraz bezpieczeństwo energetyczne. Wizyta podkreśliła istniejące różnice w polityce zagranicznej pomiędzy Republiką Czeską i Węgrami.

26 kwietnia minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Jan Lipavský w czasie wizyty w Budapeszcie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Péterem Szijjártó. Było to pierwsze dwustronne spotkanie od ponad 3 lat. Prowadzone przez polityków rozmowy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa w Europie. W ich trakcie Lipavský wyraził silne wsparcie Czech dla Ukrainy w obliczu agresji ze strony Rosji, potępił rosyjski imperializm oraz wskazał na konieczność udzielania pomocy Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne. Péter Szijjártó skupił się natomiast na innych kwestiach. Minimalizując temat Ukrainy, skoncentrował się na problemach wewnętrznych UE oraz walce z nielegalną migracją, rozszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich i bezpieczeństwie energetycznym.

Podczas wizyty w Budapeszcie Lipavský spotkał się także z Davidem Pressmanem, ambasadorem USA na Węgrzech, oraz Gergelym Karácsonym, burmistrzem Budapesztu i najwyższym rangą przedstawicielem opozycji na Węgrzech. Ponadto na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej – Ludovica wygłosił przemówienie kierowane do pracowników i studentów tej uczelni, w którym mówił o roli Europy Środkowej we współczesnym świecie i czeskim podejściu do pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Odwołał się także do historycznych doświadczeń regionu związanych z Rosją i przypomniał o „rosyjskich czołgach, które zabijały w Budapeszcie i Pradze”.

Komentarz

  • Według komentarza zamieszczonego w mediach społecznościowych na profilu czeskiego ministra spraw zagranicznych, wizyta Lipavskiego w Budapeszcie miała potwierdzić „profesjonalne i uczciwe relacje” pomiędzy Republiką Czeską i Węgrami. Jednakże państwa te całkowicie różnią się w ocenie wojny toczącej się na terytorium Ukrainy. Problem ten jest szczególnie widoczny podczas spotkań międzynarodowych, w tym na szczytach Grupy Wyszehradzkiej, w której przewodnictwo sprawuje obecnie Republika Czeska.
  • Spotkanie Lipavskiego z Gergelym Karácsonym można uznać za reakcję na niedawną dwugodzinną rozmowę Pétera Szijjártó z Jindřichem Rajchlem – czeskim działaczem politycznym, przewodniczącym skrajnie prawicowego ugrupowania Právo Respekt Odbornost (PRO) i organizatorem protestów antyrządowych – która odbyła się po szczycie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej w Pradze (zob. „Komentarze IEŚ”, nr 1091). Podobny wymiar miało spotkanie Lipavskiego z Davidem Pressmanem, otwarcie krytykującym węgierski rząd za prezentowanie antyamerykańskiego stanowiska, łamanie demokracji i bliskie relacje z Rosją.
  • Podsumowując, wizyta czeskiego ministra spraw zagranicznych Jana Lipavskiego, zamiast potwierdzić „profesjonalne i uczciwe relacje” czesko-węgierskie, uwydatniła różnice istniejące w politykach zagranicznych tych dwóch państw, zwłaszcza w kwestii oceny sytuacji na Ukrainie, oraz stosunków z Rosją i USA.

[Zdj. Jan Lipavski / X]

Udostępnij