Zespół Wschodni
5 lipca 2024

Krzysztof Fedorowicz
Komentarze Brief IEŚ 1158 (133/2024)

Łukaszenka zmienia szefa administracji i kluczowych ministrów

Łukaszenka zmienia szefa administracji i kluczowych ministrów

ISSN: 2657-6996
Komentarze Brief IEŚ 1158
Wydawca: Instytut Europy Środkowej

27 czerwca 2024 r. Alaksandr Łukaszenka poinformował o przeprowadzeniu istotnych zmian personalnych na stanowisku szefa Administracji Prezydenta i pierwszego zastępcy szefa Administracji, wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, przemysłu, rolnictwa i żywności, ambasadora Białorusi w Rosji oraz asystenta prezydenta ds. Mińska.

Szefem Administracji Prezydenta został 43-letni Dmitrij Krutoj, dotychczas pełniący funkcję ambasadora Białorusi w Federacji Rosyjskiej. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Gospodarki, a w latach 2018-2019 był szefem tego resortu. Od roku 2019 do 2020 był pierwszym wicepremierem, a w latach 2020-2022 zastępcą szefa Administracji Prezydenta. Od 2022 do czerwca 2024 pełnił funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Białorusi w Federacji Rosyjskiej oraz jednocześnie pełnomocnego przedstawiciela przy Radzie Gospodarczej Wspólnoty Niepodległych Państw, specjalnego przedstawiciela Białorusi w kwestiach współpracy integracyjnej w ramach Państwa Związkowego, Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Decyzją Łukaszenki nowy szef Administracji nadal będzie nadzorował kwestie współpracy białorusko-rosyjskiej. Jego zastępcą została 52-letnia Natalia Pietkiewicz, która już w 1994 r. rozpoczęła pracę w Administracji Prezydenta, gdzie w latach 2004-2010 pełniła funkcję zastępcy szefa, a w latach 2011-2014 była asystentem prezydenta. W ostatnich latach mieszkała w USA, ponieważ jej mąż był przedstawicielem Białorusi przy ONZ.

Nowym ambasadorem Białorusi w Rosji został 48-letni Aleksander Rogożnik, który od 2022 r. był ministrem przemysłu. Taki wybór głowy państwa wynika z faktu, że większość białorusko-rosyjskich projektów dotyczy właśnie sektora przemysłowego. Z kolei nowym ministrem przemysłu został 41-letni Aleksander Jefimow, dotychczasowy wiceminister tego resortu.

Istotne zmiany nastąpiły w białoruskiej dyplomacji. Nowym ministrem spraw zagranicznych został 52-letni Maksym Ryżenkow. Od 1994 r. Ryżenkow pracuje w resorcie dyplomacji, w latach 2003-2005 pełnił funkcję radcy ministra Ambasady Republiki Białorusi w Polsce. Następnie do 2012 r. był szefem Departamentu Polityki Zagranicznej Administracji Prezydenta, a od 2016 r. do czerwca 2024 pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa Administracji Prezydenta. Białoruski przywódca wiąże z tą nominacją duże nadzieje. Jak zaznaczył podczas spotkania z nowym ministrem, „trzeba wstrząsnąć Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby zaczęło działać”. Zdaniem Łukaszenki, „należy szybko zintensyfikować działania i sprawić, aby ministerstwo funkcjonowało”, co można odczytać jako dość ostrą krytykę dotychczasowej działalności byłego ministra Siergieja Alejnika, który został powołany na członka Rady Republiki. Jako priorytety dla dyplomacji białoruski przywódca wskazał Rosję, Chiny oraz Indie, zobowiązując nowego ministra do intensywnej pracy na rzecz kształtowania ściślejszych powiązań polityczno-gospodarczych z tymi państwami.

Ministrem rolnictwa i żywności został 56-letni Anatolij Liniewicz, nowym wicepremierem pochodzący z Grodzieńszczyzny 56-letni Jurij Szulejko, a asystentem prezydenta ds. Mińska Jurij Frołow. Jest to kontynuacja roszad kadrowych na najwyższych stanowiskach po dymisji szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generała Wiktora Gulewicza w maju 2024 r.

Komentarz

 Cechą charakterystyczną dokonanych zmian jest fakt, że w większości nowo mianowani ministrowie mają już doświadczenie w dziedzinach, które teraz będą należeć do ich obowiązków. Ponadto – jak na białoruskie warunki – są to osoby młode (średnia wieku wszystkich nominatów to 49 lat), co powoduje dość widoczną zmianę pokoleniową w stosunku do 70-letniego Łukaszenki. Zmiany i ich charakter w najważniejszych ministerstwach (dyplomacja, przemysł, rolnictwo) potwierdzają geopolityczne przeorientowanie się Białorusi oraz dominację powiązań polityczno-gospodarczych z Rosją, a także próbę ich równoważenia poprzez pogłębianie relacji z Chińską Republiką Ludową oraz Indiami.

[Zdj. 27 czerwca prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podjął szereg decyzji personalnych / president.gov.by]

Udostępnij